IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki

Komisja Konkursowa

dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Małopolski
Akademia Górniczo-Hutnicza

Studia z informatyki ukończył w 1998 w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Od tego roku jest członkiem Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W roku 2004 obronił doktorat z informatyki i zaraz potem wyjechał na staż do Machine Learning and Inference Laboratory, George Mason University, Fairfax, VA, USA, gdzie prowadził prace badawcze pod kierunkiem prof. Ryszarda Michalskiego, jednego z pionierów uczenia maszynowego. W 2014 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Bierze udział w wielu projektach naukowych i badawczo-rozwojowych dotyczących głównie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Aktualnie jest zatrudniony w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na stanowisku profesora AGH. Poza pracą interesuje się Tai chi, narciarstwem, turystyką górską i literaturą fantastycznonaukową.

dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. PWSTE

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Podkarpacki
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej, rozprawę doktorską obronił na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych nostryfikował na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w dyscyplinie Informatyka, 2009 r., dysertacja pt: „Modele sterowania i diagnostyki uogólnionych dynamicznych systemów w środowisku neurosieciowym”. Były pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, a obecnie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół modelowania matematycznego i symulacji komputerowej skierowanej dla potrzeb zastosowań automatyki. Całość jego prac ukierunkowana jest ku idei stworzenia algorytmów dla potrzeb diagnostyki, monitorowania i sterowania obiektami rzeczywistymi. Jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych, a także współwykonawcą dwóch grantów Komitetu Badań Naukowych. Współorganizator kilkunastoletnich konferencji krajowych i międzynarodowych. Członek Zarządu Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. AGH

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Małopolski
Akademia Górniczo-Hutnicza

Jest profesorem AGH na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Tytuł magistra Teleinformatyki (z wyróżnieniem) i Automatyki (z wyróżnieniem) uzyskał na Politechnice Krakowskiej w 2003 roku, a stopień doktora otrzymał w zakresie Data Science w Polskiej Akademii Nauk w 2009 r. W 2018 r. uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie Sztucznych Sieci Neuronowych w Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze technologii informatycznych i koncentrują się na metodach inteligentnych (sieci neuronowe, systemy rozmyte i algorytmy inspirowane naturą) z zastosowaniem w złożonych systemach i odkrywaniu wiedzy. Od 2018 roku jest członkiem grupy zarządzającej i kieruje grantem konferencyjnym dla młodych naukowców w Cost Action 17124 DigForAsp (Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices), który jest finansowany przez European Cooperation in Science and Technology. Od wielu lat jest członkiem PTI, IEEE oraz IEEE Computational Intelligence Society.

dr inż. Marek Bolanowski

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Podkarpacki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i
Cyberbezpieczeństwo

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka. W 2009 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską na Politechnice Łódzkiej, dyscyplina: Informatyka. Pracownik naukowy Zakładu Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej. Główne zainteresowania w obszarze informatyki związane są z projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych, systemami samoadaptacyjnymi i detekcją anomalii. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zaangażowany w przygotowanie wielu informatycznych konferencji naukowych i branżowych – jako organizator, członek komitetów organizacyjnych i programowych. W roli prelegenta uczestniczył w konferencjach naukowych i specjalistycznych, poświęconych zagadnieniom projektowania i eksploatacji systemów rozproszonych. Brał udział w wielu przedsięwzięciach związanych z projektowaniem i budową rozproszonych systemów informatycznych, współdziałając przy tym z wiodącymi producentami sprzętu oraz integratorami rozwiązań informatycznych. Współpracuje również z przemysłem w zakresie realizacji wspólnych badań i wdrażania nowych rozwiązań w środowiskach produkcyjnych. Jest instruktorem i współzałożycielem akademii i laboratoriów szkoleniowych. Był jednym z członków-założycieli Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego pierwszym Prezesem. Jest również Rzeczoznawcą PTI.

dr inż. Andrzej Paszkiewicz

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Podkarpacki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i
Cyberbezpieczeństwo

Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz projektowaniem wysokowydajnych, konwergentnych systemów i sieci komputerowych, a także badaniem zjawisk w nich zachodzących oraz mechanizmów sterowania i kontroli ruchu sieciowego. Bierze aktywny  udział w rozwoju technologii wychodzących na przeciw potrzebom urzeczywistniania idei Smart City oraz Industry 4.0. Aktywnie współpracuje z wieloma wiodącymi firmami z branży IT o zasięgu krajowymi i międzynarodowym w zakresie transferu wiedzy i technologii z obszaru nauki do przemysłu. Jest autorem przeszło 90 publikacji naukowych, zgłoszeń patentowych, a także opracowanych rozwiązań wdrażanych w przemyśle. Obecnie pełni funkcję prezesa Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Inicjator oraz współorganizator wielu konferencji naukowych, branżowych oraz szkoleń i kursów.

dr inż. Michał Madera

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Podkarpacki
Dyrektor ds. badań i rozwoju – SoftSystem sp. z o.o.
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na Politechnice Rzeszowskiej. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane ze stosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w dziedzinie inżynierii oprogramowania oraz medycynie. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie architektury systemów informatycznych oraz w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym projektami badawczymi w branży IT. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w firmie SoftSystem. W ramach pracy w dziale Badań i Rozwoju wypromował szereg innowacyjnych produktów, które znalazły klientów na całym świecie. Obecnie koordynuje realizację projektów z agendy badawczo-rozwojowej w „Centrum Badawczo Rozwojowe Medycznych Technologii ICT” firmy SoftSystem. Autor licznych publikacji naukowych, zgłoszeń patentowych oraz grantów badawczych. Od wielu lat stara się łączyć środowiska naukowe oraz przemysłowe. W marcu 2023 roku dołączył do zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Systemów Złożonych angażując się w kształcenie przyszłych inżynierów i naukowców.

Pozostali członkowie

Grzegorz Młynarczyk


Software Mind
CEO & Co-founder

Ailleron
Senior Executive Vice President

Amnaqus Ventures
Founder


dr inż. Radosław Łazarz
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Samsung R&D Institute

Akademia Górniczo-HutniczaMartyna Różycka

NASK
Kierownik Zespołu Reagowania na Nielegalne Treści
w Internecie - Dyżurnet.plKomitet organizacyjny

Tomasz Lewandowski

PWSTE Jarosław

Paweł Kuraś

Politechnika Rzeszowska

Mateusz Salach

Politechnika Rzeszowska

Alicja Pituła

UP Kraków

Jacek P. Kaczor

I LO Kraków

Bartosz Pawłowicz

Politechnika Rzeszowska

Jerzy Jaworowski

Politechnika Krakowska

Jerzy Zaczek

Politechnika Krakowska

Robert Pękala

PWSTE Jarosław