Oddział Małopolski
Oddział Podkarpacki

zapraszają na:

Nagradzamy najlepszych!

Jeżeli czujesz, że Twoja „inżynierka” wyróżniała się na tle prac kolegów i koleżanek, to może właśnie Ty masz szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne!

Twoją pracę lub projekt inżynierski ocenią zarówno eksperci z branży informatycznej, a także przedstawiciele środowiska akademickiego z całej Polski!

Pula nagród w konkursie wynosiła
aż 50,000 PLN! Sprawdź wyniki poniżej!

Komisja Konkursowa po otrzymaniu recenzji wszystkich zgłoszonych prac oraz po wnikliwej ich analizie jednogłośnie postanowiła przyznać:

 • I nagrodę pracy:
  „Narzędzia wspierające uruchamianie modeli obliczeniowych z dziedziny medycyny in-silico” (autorzy: Karol Zając, Piotr Kica, Adam Nowak i Krzysztof Gądek; promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski), Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • II nagrodę pracy:
  „RNAPDBEE 3.0: Webserwer do analizy struktur 3D RNA” (autorzy: Kamil Niżnik, Paweł Śnioszek, Gabriel Wachowski i Mikołaj Żurawski; promotor: dr hab. inż. Tomasz Żok), Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska;
 • III nagrodę pracy:
  „Explorations in practical aspects of autonomic computing” (autorzy: Zofia Wrona, Piotr Witkiewicz i Mikołaj Stańczyk; promotor: dr hab. Marcin Paprzycki), Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska;

oraz wyróżnienia pracom:

 • „Gary – Kompleksowy System Obsługi Incydentów Ratunkowych” (autorzy: Aleksandra Mira, Adam Szerszenowicz, Stanisław Godwod, Borys Kotnowski, Bartosz Semeniuk, Julia Urbaniak, Rafał Osica, Wiktor Czech, Aleksander Kozakowski i Jan Zwolan; promotor: dr inż. Mariusz Trzaska), Wydział Informatyki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie;
 • „Indoor positioning system based on Ultra-Wideband technology” (autorzy: Sebastian Szczepański i Aleksander Wójtowicz; promotor: dr hab. inż. Szydło Tomasz), Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • „Adaptation of a continual learning method that alleviates the problem of forgetting for Generative Adversarial Networks” (autor: Bartosz Cywiński; promotor: mgr inż. Kamil Deja), Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska;
 • „Klasyfikacja ligandów z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych” (autorzy: Jacek Karolczak, Anna Przybyłowska, Konrad Szewczyk i Witold Taisner; promotor: dr hab. inż. Dariusz Brzeziński, prof. PP), Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska.

Przebieg konkursu

Wymogi formalne

Praca lub projekt inżynierski musi dotyczyć zakresu infromatyki oraz jego obrona (lub złożenie w przypadku projektu) musiało nastąpić między 1 czerwca 2022 a 15 marca 2023

Oprócz pracy inżynierskiej / dokumentacji projektu, należy dołączyć również ankietę oraz zaświadczenie z uczelni dot. zgodności terminu przedłożenia / obrony pracy.

Sposób zgłoszenia

Pracę wraz z kompletem dokumentów wysyłamy za pomocą dedykowanej platformy EasyChair

Możesz do niej przejść i zarejestrować się za pomocą przycisku poniżej

Proces recenzji

Po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych Twoja praca będzie oceniana pod względem merytorycznym 

Każda praca zostanie oceniona przez minimum 3 ekspertów z polskiej branży informatycznej, a pod uwagę brany będzie szereg czynników szczegółowo opisanych w regulaminie konkursu.

Ważne daty

27 marca 2023
Rozpoczęcie konkursu
30 kwietnia 2023
Termin nadsyłania prac
15 września 2023
Planowane ogłoszenie wyników konkursu
12 października 2023
Rozdanie nagród w siedzibie NASK w Warszawie

Komisja konkursowa

dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. PWSTE
Polskie Towarzystwo Informatyczne

PWSTE Jarosław
dr hab. inż. Piotr A. Kowalski prof. AGH
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Marek Bolanowski

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Politechnika Rzeszowska
dr inż. Andrzej Paszkiewicz

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Politechnika Rzeszowska
dr inż. Michał Madera
PTI
SoftSystem sp. z o.o.

Politechnika Rzeszowska
Grzegorz Młynarczyk

Ailleron
Software Mind
Amnaqus Ventures
Radosław Łazarz
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Akademia Górniczo-Hutnicza
Martyna Różycka
NASK
Zespoł Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie
Dyżurnet.pl

Regulamin konkursu i polityka prywatności

Partnerzy

Partner merytoryczny

Patroni medialni

Media społecznościowe PTI

Partnerzy i sponsorzy