Oddział Małopolski
Oddział Podkarpacki

zapraszają na:

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki

Nagradzamy najlepszych!

Jeżeli czujesz, że Twoja „inżynierka” wyróżniała się na tle prac kolegów i koleżanek, to może właśnie Ty masz szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne!

Twoją pracę lub projekt inżynierski (a także prace licencjackie) ocenią zarówno eksperci z branży informatycznej, a także przedstawiciele środowiska akademickiego z całej Polski!

Atrakcyjna pula nagród!

Przebieg konkursu

Wymogi formalne

Praca inżynierska / praca licencjacka / projekt inżynierski musi dotyczyć zakresu infromatyki oraz jego obrona (lub złożenie w przypadku projektu) musiało nastąpić między 16 marca 2023 a 15 lipca 2024 roku

Oprócz pracy inżynierskiej / dokumentacji projektu, należy dołączyć również ankietę oraz zaświadczenie z uczelni dot. zgodności terminu przedłożenia / obrony pracy.

Sposób zgłoszenia

Pracę wraz z kompletem dokumentów wysyłamy za pomocą dedykowanej platformy EasyChair

Możesz do niej przejść i zarejestrować się za pomocą przycisku poniżej

Proces recenzji

Po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych Twoja praca będzie oceniana pod względem merytorycznym 

Każda praca zostanie oceniona przez minimum 3 ekspertów z polskiej branży informatycznej, a pod uwagę brany będzie szereg czynników szczegółowo opisanych w regulaminie konkursu.

Ważne daty

31 maja 2024
Rozpoczęcie konkursu
31 lipca 2024
Termin nadsyłania prac
TBA
Planowane ogłoszenie wyników konkursu
TBA
Rozdanie nagród w siedzibie NASK w Warszawie

Komisja konkursowa

dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. PWSTE
Polskie Towarzystwo Informatyczne

PWSTE Jarosław
dr hab. inż. Piotr A. Kowalski prof. AGH
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Marek Bolanowski

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Politechnika Rzeszowska
dr inż. Andrzej Paszkiewicz

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Politechnika Rzeszowska
dr inż. Michał Madera
PTI
SoftSystem sp. z o.o.

Politechnika Rzeszowska
Grzegorz Młynarczyk

Ailleron
Software Mind
Amnaqus Ventures
dr inż. Radosław Łazarz
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Samsung R&D Institute
AGH
Martyna Różycka
NASK
Zespoł Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie
Dyżurnet.pl

Komitet organizacyjny

Tomasz Lewandowski

PWSTE Jarosław

Paweł Kuraś

Politechnika Rzeszowska

Mateusz Salach

Politechnika Rzeszowska

Alicja Pituła

UP Kraków

Jacek P. Kaczor

I LO Kraków

Bartosz Pawłowicz

Politechnika Rzeszowska

Jerzy Jaworowski

Politechnika Krakowska

Jerzy Zaczek

Politechnika Krakowska

Robert Pękala

PWSTE Jarosław

Regulamin konkursu i polityka prywatności

Patronat honorowy

Partnerzy

Patroni medialni

Media społecznościowe PTI

Poprzednie edycje

Partnerzy i sponsorzy