IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki

Przejdź do platformy EasyChair

Instrukcja dla uczestników

Instrukcja dostępna również w wersji PDF

 1. Skorzystaj z linku https://easychair.org/my/conference?conf=kpi24
  link jest dostępny również na stronie internetowej Konkursu https://kpi.pti.org.pl/

2. Zaloguj się do systemu lub załóż konto

3. Wybierz link Make a new submission

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, krok po kroku, a następnie użyj przycisku Submit na dole formularza. Wymagane pola są oznaczone symbolem *

5. Formularz wypełnij w języku polskim

6. Wpisz swoje dane: Imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, nazwa uczelni, na której broniona była zgłaszana praca inżynierska, licencjacka lub oceniany zgłaszany projekt inżynierski

7. Jeśli praca/projekt był realizowany w zespole, podaj w kolejnych elementach formularza pozostałych autorów, w przeciwnym razie pozostaw elementy Author 2 i Author 3 puste. W przypadku wykonania pracy/projektu przez większą liczbę osób, użyj linku Click here to add more authors i dodaj kolejnych autorów.

8. Wpisz tytuł oraz krótki opis pracy/projektu

9. Wpisz minimum 3 słowa kluczowe związane z tematem pracy/projektu, rozdzielone znakiem Enter.

10. Uzupełnij ankietę zgodnie z instrukcjami zwracając szczególną uwagę na:

 • podanie pełnej nazwy uczelni oraz wydziału/instytutu, w którym obroniona była praca inżynierska, licencjacka lub realizowany był projekt inżynierski zgłaszany w konkursie,
 • podanie daty ukończenia studiów, w ramach których obroniona była praca inżynierska, licencjacka lub realizowany był projekt inżynierski zgłaszany w konkursie, w formacie RRRR-MM-DD,
 • podanie prawidłowych danych promotora/opiekuna, dr hab. inż. Jan Kowalski,
 • podanie prawidłowego linku do wersji demonstracyjnej oprogramowania. Jeśli w ramach pracy/projektu nie wykonano takiego oprogramowania lub umieszczenie linku nie jest możliwe, należy pozostawić pole puste,
 • udzielenie odpowiedzi na cztery pytania związane z realizowaną pracą/projektem.

11. Dołącz wymagane pliki:

 • plik PDF pracy inżynierskiej, licencjackiej lub plik z opisem (raportem, przewodnikiem) projektu inżynierskiego,
 • możesz dołączyć dodatkowe pliki (ZIP/PDF) związane z realizowaną pracą/projektem, a istotne w kontekście Konkursu,
 • oświadczenie promotora lub opiekuna zgodne z udostępnionym wzorem. Oświadczenie może być wystawione w formie tradycyjnej, a następnie zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub wystawione w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym.
   • Zatwierdź dane wpisane w formularzu
   • Sprawdź poprawność uzupełnienia danych
   • W przypadku podpisu odręcznego: wydrukuj dokument i przekaż do podpisu promotorowi/opiekunowi, a następnie wykonaj skan dokumentu do formatu PDF
   • W przypadku podpisu elektronicznego: zapisz dokument w formacie DOCX lub PDF, a następnie prześlij do promotora/opiekuna celem wykonania podpisu elektronicznego
   • Dodaj przygotowany dokument do zgłoszenia
 • oświadczenie każdego z autorów pracy/projektu zgodne z udostępnionym wzorem. Oświadczenia mogą być wystawione w formie tradycyjnej, a następnie zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub wystawione w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym.
   • Zatwierdź dane wpisane w formularzu
   • Sprawdź poprawność uzupełnienia danych
   • W przypadku podpisu odręcznego: wydrukuj dokument i przekaż do podpisu promotorowi/opiekunowi, a następnie wykonaj skan dokumentu do formatu PDF
   • W przypadku podpisu elektronicznego: zapisz dokument w formacie DOCX lub PDF, a następnie prześlij do promotora/opiekuna celem wykonania podpisu elektronicznego
   • Dodaj przygotowany dokument do zgłoszenia

12. Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól formularza zgłoszeniowego otrzymasz informację

13. Istnieje możliwość aktualizacji informacji podanych w formularzu oraz zmiany załączonych plików poprzez użycie odpowiednich linków