IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki

Wymagane dokumenty

Plik PDF pracy inżynierskiej (lub licencjackiej) / projektu inżynierskiego

plik PDF pracy inżynierskiej/licencjackiej lub plik z opisem (raportem, przewodnikiem) projektu inżynierskiego,

Dodatkowe pliki (ZIP/PDF) związane z realizowaną pracą/projektem

Możesz dołączyć dodatkowe pliki (ZIP/PDF) związane z realizowaną pracą/projektem, a istotne w kontekście Konkursu

Oświadczenie promotora lub opiekuna zgodne z udostępnionymi wzorami

Oświadczenie opiekuna (Word)
Oświadczenie opiekuna (PDF)

Oświadczenie promotora (w przypadku pracy inżynierskiej) lub opiekuna (w przypadku projektu inżynierskiego) zgodne z udostępnionymi wzorami. Oświadczenie może być wystawione w formie tradycyjnej, a następnie zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub wystawione w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym.

 

Oświadczenie każdego z autorów pracy/projektu zgodne z udostępnionym wzorem

Oświadczenie autora pracy (Word)

Oświadczenie autora pracy (PDF)

Oświadczenie każdego z autorów pracy/projektu zgodne z udostępnionym wzorem. Oświadczenia mogą być wystawione w formie tradycyjnej, a następnie zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub wystawione w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym.